email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Wobec niespełnienia żądań Zakładowego Związku Zawodowego Banku Pekao S.A. i Związku Zawodowego NEGOCJATOR od dnia 20.12.2018 r. w Baku Pekao S.A. trwa spór zbiorowy.

Żądania wymienionych związków zawodowych dotyczą:

– podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla najmniej zarabiających Pracowników,

– zaprzestania indywidualnych planów sprzedażowych,

– prowadzenie rzeczywistego a nie pozorowanego dialogu z organizacjami związkowymi.

W dniu 19.12.2018 r. na znak poparcia dla działań ZZZ Banku Pekao S.A. i ZZ NEGOCJATOR Pracownicy Banku ubrali się już po raz trzeci (poprzednio 14 i 21 czerwca 2018 r.) na czarno.