email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

20 grudnia partnerzy społeczni i gospodarczy wzięli udział w uroczystości podpisania porozumienia partnerskiego w Komisją Europejską dotyczącego integracji uchodźców na unijnym rynku pracy.

Naszym celem jest połączenie wysiłków z tymi państwami członkowskimi, którzy chcą złagodzić skutki kryzysu migracyjnego” – mówi Luca Visentini , szef EKZZ. „To jest kluczowe, by zapewnić ścieżki włączenia i równego traktowania uchodźców i azylantów na rynku pracy i w naszych społeczeństwach”.

EKZZ jest przerażony kłótnią między unijnymi instytucjami na temat polityki migracyjnej w czasie, gdy miliony ludzi jest pozostawionych bez ochrony w Unii Europejskiej nawet jeśli prawo międzynarodowe taką ochronę im zapewnia.

Współpraca w imię solidarności między państwami członkowskimi i wprowadzenie w życie kwotowego systemu dla ochrony azylantów są pięknymi wartościami wpisanymi w pierwotne i wtórne prawo Unii Europejskiej. Donald Tusk, jako przewodniczący unijnej instytucji, powinien zachęcać państwa członkowskie do szanowania litery i ducha tego prawa. EKZZ z uznaniem wita dobrą odpowiedź na wezwanie Donalda Tuska jakiej udzielił komisarz ds. migracji Dimitris Avramopoulos.

Problemy, jakie kryzys migracyjny stworzył w Europie mogą być rozwiązane tylko wtedy, gdy państwa członkowskie będą zjednoczone w przyjęciu prawdziwie wspólnej polityki migracyjnej i azylowej. Zewnętrzne granice Unii są granicami całej Wspólnoty i dlatego wszystkie państwa powinny dzielić się taką samą odpowiedzialnością wobec tych, którzy szukają międzynarodowej pomocy i ochrony. Donald Tusk ma rację, gdy mówi, że program relokacji nie jest dobrze realizowany. Ale lepszym rozwiązaniem nie jest z pewnością wzmacnianie narodowych egoizmów”.