email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Prezydent Andrzej Duda w ostatnich dniach skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie m.in. ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Założenia nowelizacji zostały zaakceptowane przez RDS. W audycji Kapitał i Praca komentarz Zbigniewa Żurka z Business Centre Club i Sławomira Wittkowicza z Forum Związków Zawodowych. Zmiany w obecnie obowiązującej ustawie zakładają m.in., że Rada Dialogu Społecznego uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, programów oraz innych dokumentów rządowych, dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Pełen artykuł do przeczytania na polskieradio.pl oraz na pulshr.pl