email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie Europejskiej Rady Zakładowej jesteśmy zobligowani poinformować Państwa o składzie Specjalnego Ciała Negocjacyjnego („SCN”) oraz o proponowanej dacie negocjacji w związku z proponowaną Umową  o Europejskich Radach Zakładowych.

Poniżej znajdziecie Państwo listę reprezentantów SCN wybranych lub powołanych na potrzeby negocjowania umowy o Europejskich Radach Zakładowych z Vertiv. Proponujemy aby negocjacje rozpoczęły się 20 września 2017 r. w Londynie.

Z wyrazami szacunku,
Specjalne Ciało Negocjacyjne Vertiv