email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Bruksela 7 maja 2018

– Do członków Komisji (komitetu) ds. Kobiet

– do członków Komisji ds. Dialogu społecznego

Drodzy

Europejscy Partnerzy Społeczni zapraszają do udziału we wspólnym seminarium pod hasłem: zwalczanie płciowej luki płacowej i promocja opieki nad dzieckiem.

Odbędzie się ono 12 czerwca w Brukseli w Audytorium International Trade Union House, Boulevard Roi Albert II, 5, B-1210.

Celem spotkania jest wymiana poglądów krajowych partnerów społecznych, opisanie istniejących przepisów prawnych odnoszących się do tematu dyskusji, wskazanie jaki rodzaj inwestycji infrastrukturalnych ułatwia opiekę nad dziećmi, oraz co można zrobić by w tej dziedzinie dalej poprawiać sytuację.

Opis przebiegu spotkania jest dołączony do tego maila.

Uwagi praktyczne

Chcielibyśmy, by było po ok. 30 osób ze środowisk związkowych i pracodawców.

Języki spotkania to: angielski, niemiecki, francuski i włoski.

EKZZ jest głównym organizatorem spotkania.

Podróż i nocleg będą zwrócone zgodnie w poniższą procedurą:

Krok 1 – wyślij wypełniony druk rejestracyjny do 1 czerwca

<< REGISTRATION LINK >>

Jeśli masz pytania to skontaktuj się z panną Inès Derousselle mailem (iderousselle@etuc.org)  lub telefonicznie (Tel. +32 2 2240 531)

Krok 2: jak dostaniesz potwierdzenie udziału od organizatora, zamów sobie samemu hotel w jednym z tych, które podajemy w dołączonej liście hoteli. Maksymalnie zwracamy 140 euro za noc po zakończeniu spotkania i wypełnieniu druku zwrotu kosztów.

Jeśli masz jakieś inne pytania do europejskich partnerów społecznych, uczestników spotkania to śmiało kontaktuj się z:

ETUC contact person

Ms. Cinzia Sechi
Email: csechi@etuc.org
Tel: +32 2 22 40 468

BusinessEurope contact person

Mr. Guillaume Cravero
Email: g.cravero@businesseurope.eu
Tel: +32 2 237 65 92

CEEP contact person

Mr. Guillaume Afellat
Email: Guillaume.Afellat@ceep.eu
Tel: +32 2 229 21 54

UEAPME contact person

Mr. Arnold de Boer
Email: a.deboer@ueapme.com
Tel: + 32 2 285 07 21