email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

"Analitycy z Ministerstwa Finansów i ZUS-u policzyli, że przez brak oskładkowania umów, budżet zakładu traci nawet 5 miliardów złotych rocznie. Dlatego zamierza objąć ubezpieczeniem dużo większą grupę pracujących – oznacza to, że wszystkie rodzaje umów cywilnoprawnych zostaną pod względem kosztów praktycznie zrównane z umowami o pracę."

Cały materiał do przeczytania na innpoland.pl