email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Brak rąk do pracy?

24-10-2017, 11:59

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zadał w środę poważny cios związkom zawodowym.

Większością 5 do 4 konserwatywnej większości Sądu Najwyższego, sąd orzekł, że pracownicy rządowi, którzy podejmą decyzję o nie przystępowaniu do związków zawodowych, mogą nie być zobowiązani do poniesienia opłaty za negocjowane na rzecz ich zakładu pracy układy zbiorowe.

Zmuszenie takich pracowników do finansowania działalności związkowej narusza Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA – stwierdził Samuel A. Alito Jr. Jeden z najbardziej konserwatywnych sędziów SN. „Doszliśmy do wniosku, że stan rzeczy polegający na zobowiązaniu do płacenia za układy zbiorowe osób nie należących do związków narusza prawa do wolności wypowiedzi osób niebędących członkami związków zawodowych, poprzez zmuszanie ich do subsydiowania prywatnych wypowiedzi (osób negocjujących układy zbiorowe) w kwestiach o istotnym znaczeniu społecznym”.

Orzeczenie ma istotne znaczenie – gdyż oznacza, że ​​związki sektora publicznego w całym kraju, już i tak będące pod presją polityczną konserwatystów, mogą stracić dziesiątki milionów dolarów przez co drastycznie zmniejszy się ich skuteczność.

„Zdajemy sobie sprawę, że utrata tych środków finansowych – pochodzących od osób niezrzeszonych w związkach może spowodować, że związki odczują nieprzyjemne skutki braku dofinansowania i będą wymagać od związków dodatkowych działań w celu przyciągnięcia i zatrzymania swoich członków”, napisał sędzia Alito. „Musimy jednak rozważyć te niedogodności zestawiając je z profitami, jakie otrzymywały związki zawodowe przez wiele lat”.

Opinia ta obala 40-letni precedens prawny. Nowe orzeczenie SN obaliło bowiem prawo stanu Illinois, które wymagało od pracowników rządowych, którzy zdecydowali się nie przystępować do związku zawodowego, „zapłaty proporcjonalnej części kosztów ponoszonych w związku z procedurą negocjacji zbiorowych, sporządzania umów i prowadzenia spraw mających wpływ na zarobki, godziny pracy i inne warunki zatrudnienia”. Ponad 20 stanów posiada przepisy, które wymagają takich „opłat agencyjnych”.

Konserwatywna większość oparła swoje orzeczenie na Pierwszej Poprawce do Konstytucji, mówiąc, że obligatoryjna opłata na rzecz związków, które negocjują z rządem, zmusza pracowników do popierania politycznych przesłań, które mogą być sprzeczne z ich przekonaniami politycznymi.
Związki odpowiedziały, że to rozumowanie jest błędne. Osoby niezrzeszone w związkach i tak są już bowiem uprawnione do otrzymania refundacji opłat, które ponieśli, a które zostały wydane na działalność polityczną, takich jak reklamy wspierające kandydata na funkcję polityczną.

Związki zawodowe twierdzą, że układy i negocjacje zbiorowe to kwestia zupełnie odrębna a pracownicy nie powinni mieć prawa do czerpania korzyści z takich układów, nie płacąc sprawiedliwej części poniesionych kosztów nawet jeśli formalnie nie należą do związku.

Decyzja ta może zachęcić wielu pracowników zadowolonych z pracy swojego związku, aby podjąć ekonomicznie racjonalną decyzję o rezygnacji z płacenia za ich ciężką pracę na ich rzecz.
Prezydent Donald Trump stwierdził na twitterze, że decyzja to „wielka strata dla kasy Demokratów!”.