email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Drodzy koledzy,

Kadencja członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOB) musi być odnowiona na nowy okres obejmujący czas od września 2018 do września 2021.

Zarząd składa się z:

– jednego przedstawiciela rządu każdego państwa członkowskiego

– jednego przedstawiciela pracodawców z każdego państwa członkowskiego

– jednego przedstawiciela związku zawodowego każdego państwa członkowskiego

– trzech członków reprezentujących Komisję Europejską.

Zgodnie z regulaminem, związki zawodowe przesyłają swoje kandydatury do EKZZ, która przesyłą je do Dyrektora Generalnego ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, który z kolei przekazuje to do Sekretariatu Generalnego Rady.

Proszę zwrócić uwagę, że tylko 1 przedstawiciel związku zawodowego może być z jednego państwa!

Zarząd spotyka się raz do roku.

Więcej informacji o pracy Zarządu znajdziesz w Regulacje Założycielskie CEDEFOB z 21 grudnia 2004 tutaj: : EN DE FR

Organizacje zrzeszone w EKZZ  zgłaszając swojego kandydata muszą wypełnić dołączony do maila druk zgłoszeniowy i wysłać go do Barbara Boyle bboyle@etuc.org  najpóźniej 8 maja 2018 roku.

Więcej informacji, w tym listę obecnych przedstawicieli ZZ w CEDEFOB znajdziesz tutaj:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/who-we-are/governing-board