email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 17-19 stycznia 2018 we Florencji odbyło się szkolenie nt „The European Pillar of Social Rights and the Strengthening of European Political Integration”.
Szkolenie było prowadzone przez doświadczonych trenerów z ETUI, ETUG oraz nauczycieli akademickich m.in. z Louvain University. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele związków zawodowych z Włoch, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Estonii, Litwy, Szwecji, Belgii. Forum Związków Zawodowych reprezentowała Katarzyna Leszcz-Cimoszko ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Pełna relacja znajduje się na stronie ZZIT.