email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Pomimo „przedświątecznej gorączki” członkowie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie spotkali się 20 grudnia 2017 r. na posiedzeniu, którego motywem przewodnim było szkolenie w zakresie działalności Rady Dialogu Społecznego.

Uczestniczący w szkoleniu członkowie Zarządu ugruntowali dzięki przekazanym informacjom swoją wiedze dotyczącą Rady Dialogu Społecznego, w tym wiedzę na temat:

Mieli okazję uzupełnić swoją wiedzę dotycząca m.in. tego:

Tytułem przypomnienia uzyskali przydatne w pracy związkowej informacje dotyczące danych kontaktowych przedstawicieli Forum Związków Zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego, jej poszczególnych zespołach problemowych, podzespołach i zespołach doraźnych. Zostali poinformowani o aktywności Forum Związków Zawodowych w pracach Rady Dialogu Społecznego.

Podczas szkolenia zapoznali się również z wewnętrzną instrukcją Forum Związków Zawodowych obiegu dokumentów i przepływu informacji w ramach prac Rady Dialogu Społecznego.

Spotkanie zakończyły wspólne Bożonarodzeniowe życzenia.

Informacje przygotował
Mirosław Górczyński