email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

1.03.2019r. w Białymstoku odbyło się posiedzenie wyborcze Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego. Posiedzenie zaszczycili swoją obecnością szacowni Goście, którzy przyglądali się przebiegowi obrad:  Dorota Gardias – Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Andrzej Jankowski – Dyrektor Biura Prawnego Forum Związków Zawodowych,  Krystyna Dębkowska – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Forum Związków Zawodowych,  Sławomir Wittkowicz – Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”, Grzegorz Sikora –Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Forum Związków Zawodowych, Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. lubelskiego.

Podczas posiedzenia zostało złożone sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. podlaskiego za lata 2016-2018.
W oparciu o przepisy Statutu Forum Związków Zawodowych oraz Zasady Wyborcze Zarządów Wojewódzkich i Struktur Terenowych Forum przeprowadzono głosowanie na Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. podlaskiego i na Wiceprzewodniczących. W posiedzeniu wyborczym brało udział 29 członków Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. podlaskiego, którzy jednomyślnie powierzyli funkcję Przewodniczącego Eugeniuszowi Muszycowi. Wiceprzewodniczącymi Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. podlaskiego zostali: Agnieszka Olchin, Wojciech Chociej, Krzysztof Gogowski, Piotr Baranicz, Paweł Garley, Sławomir Klepacki, Marcin Makarewicz.
Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias wystąpiła na antenie radia Białystok i w rozmowie z Lechem Pilarskim wypowiedziała się na ważne tematy związane z prawem pracy.

Uczestnicy posiedzenia wyborczego mieli okazję wziąć udział w konferencji szkoleniowej „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa”.

Dyrektor Biura Prawnego Forum Związków Zawodowych Andrzej Jankowski przeprowadził szkolenie nt. „Prawa i obowiązki w świetle nowelizacji ustawy o związkach związkowych”.

Serdeczne podziękowania za uczestnictwo w obradach i seminariach Delegatom, Gościom, wszystkim Związkowcom oraz osobom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji posiedzenia.