email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W ubiegłym tygodniu  podczas sesji plenarnej przegłosowana została następująca opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (w załączeniu).