email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Bruksela 28 maja 2018

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) napisała list do posłów do PE przekazując w nim argumenty, dlaczego powinni poprzeć rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych. Głosowanie uzgodnionego w procesie tzw. trilogu dokumentu na sesji plenarnej jest zaplanowane na wtorek (Trilog to forma wypracowania kompromisu w rozmowach miedzy przedstawicielami Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu). Tym razem głosowanie oznacza tylko ZA lub PRZECIW, gdyż nie mogą już być zgłaszane poprawki, po tym, jak dokument przyjęła Rada.

Kompromisowe porozumienie – w którym znalazły się znaczące wyłączenia, np. dotyczące pracowników transportu – zawiera ważne gwarancje dla 2 milionów pracowników delegowanych w Europie, w tym szansę za równą płacę.

Dokument zostanie przyjęty w ramach reguły zwykłej większości.

Do Parlamentu należy ostatnie słowo” – mówi Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ. „We wtorek posłowie zdecydują, czy pracownicy delegowani powinni otrzymywać to samo, co pracownik miejscowy lub też opowiedzą się za dyskryminacją pracowników z innych państw Wspólnoty. Naturalnie EKZZ przekonuje posłów, by głosowali przeciwko takiej dyskryminacji i eksploatacji „zagranicznych” pracowników.

Ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu to minimum, co należy się pracownikom na unijnym wspólnym rynku. Kompromis był negocjowany z dużą dbałością o wszelkie detale przez posłów wyznaczonych do tych negocjacji przez Parlament i przyjęły go wszystkie rządy, które były dość sceptyczne co do rewizji dyrektywy. Dzisiaj posłowie muszą podjąć decyzję i oby to było TAK. Jeśli tak się nie stanie, cała wieloletnia praca rządów i unijnych instytucji zostanie zmarnowana. Wszyscy posłowie dostają taką samą pensję, więc powinni podobną zasadę przyjąć wobec innych pracujących osób”.