email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 6 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.

Strona rządowa reprezentowana była przez Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Piotra Nowaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu udział wziął również Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Forum Związków Zawodowych reprezentował Waldemar Lutkowski.

Dyskusja dotyczyła wypracowania stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o pracowniczych programach kapitałowych (PPK).

Przegłosowano jego przyjęcie i strona pracowników oraz strona pracodawców przedstawiła wspólne stanowisko. Ustalono, że wyznacznikiem powodzenia projektowanej ustawy będzie wskaźnik uczestnictwa w PPK.

W dalszej części spotkania ustalono, że kolejne posiedzenie Zespołu, które odbędzie się 10 września br., zapoczątkuje dyskusję nad przygotowaniem rządowego raportu z przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego.