email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tematem posiedzenia Zespołu RDS ds. prawa pracy, które odbyło się w dniu 7 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” było Rozporządzenie w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczyła  Pani Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Projekt rozporządzenia, przygotowany przez CIOP, był już przedmiotem prac ekspertów. Prace dotyczyły między innymi doprecyzowania przepisów w przypadku, gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względów organizacyjnych a także zapewnienia posiłków w zależności od wydatku energetycznego organizmu oraz temperatury powietrza. Po ostatecznym uzgodnieniu, projekt będzie rekomendowany przez Zespół do dalszych prac legislacyjnych (organizacje mają 14 dni na wypowiedzenie się co do akceptacji/odrzucenia brzemienia rozporządzenia).

W dalszej części spotkania dyskutowano w sprawie reprezentacji pracowników tymczasowych oraz przedstawiono informację dotyczącą stanu prac nad tematem pracowników młodocianych oraz propozycje poszczególnych organizacji do harmonogramu prac Zespołu ds. prawa pracy na rok 2018.