email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 27 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. FZZ reprezentował Pan Stanisław Stolorz.

Głównym tematem dyskusji była możliwość implementacji dorobku Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która za zadanie miała dokonać diagnozy problemów kwestii wymagających zmiany oraz zaproponować ich konkretne rozwiązania. W marcu br. Komisja zakończyła swoje prace i przedstawiła projekty nowych kodyfikacji: systemowych rozwiązań  indywidualnego i zbiorowego prawa. Projekty zostały przekazane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Postanowiono o niekierowaniu projektów kodeksów w całości, do dalszych prac.

Ustalono, że partnerzy społeczni wybiorą te elementy z przedstawionych propozycji, które mogą być przedmiotem dalszych prac i wypracowania wspólnego stanowiska.