email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 5 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PARP, eksperci, beneficjenci i reprezentanci instytucji regionalnych.

Posiedzenie było w całości poświęcone kwestii naliczania podatku VAT w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, dostępnych w obecnej perspektywie finansowej.

Przedstawiono trzy prezentacje:

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele strony rządowej udzielili wyjaśnień udzielili wyjaśnień w sprawie wątpliwości, które partnerzy społeczni zasygnalizowali w związku z prezentacjami, oraz odpowiedzieli na pytania zadane przez beneficjentów.

Przedstawiciel resortu finansów poinformował o opracowaniu przez MF – we współpracy z Ministerstwem Rozwoju – interpretacji indywidualnych, Dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej MF.