email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 16 kwietnia 2018 r.  odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na temat polskiej prezydencji COP24.

Na zespole ustalono: w grudniu XII 2018 r. w Katowicach odbędzie się forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych – COP24. Odbywające się corocznie szczyty klimatyczne ONZ to najważniejsze wydarzenie procesu międzynarodowych negocjacji, podczas których ustalane są długofalowe działania na rzecz polityki klimatycznej. Na COP22 ogłoszono, że organizatorem COP24 w 2018 roku będzie nasz kraj. Celem szczytu będzie osiągnięcie konsensusu dla działań na rzecz realizacji Porozumienia Paryskiego którego celem jest  przeciwdziałanie zmianom klimatu i  zatrzymanie globalnego ocieplenia (global warming).

Dyskusja na temat COP24 będzie kontynuowana na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. Wcześniej – 20.04 w Departamencie Ochrony Powietrza i Klimat (MŚ) odbędzie się spotkanie w tej sprawie.