email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 29.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych na którym kontynuowano  dyskusję na temat nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali m.in. Józefa Szczurek-Żelazko. FZZ reprezentowali: Krystyna Ptok, Longina Kaczmarska, Krystyna Dębkowska, Wioletta Słowińska, Ewa Ochrymczuk, Grzegorz Wróbel oraz Sławomir Wittkowicz.

Wiceminister J. Szczurek-Żelazko poinformowała, że w odniesieniu do obowiązującej ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zaproponowano zmiany dotyczące:

Powyższa propozycja zmiany stanowić będzie skutek finansowy dla budżetu w kwocie 5,5 mld. zł w perspektywie dziesięciu lat.

Wiceminister przedstawiła skutki finansowe do propozycji przedstawionych przez partnerów społecznych a które dotyczyły m.in.:

Strona społeczna oczekuje, od resortu zdrowia, informacji czy będą prowadzone prace zmierzające w kierunku nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ponadto oczekuje, że w ciągu maksymalnie miesiąca rozpoczną się rozmowy w kwestii zmiany współczynników pracy w poszczególnych grupach zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku – przedstawionych w materiale roboczym dla Zespołu ds. usług publicznych.

W dalszej części spotkania uzgodniono termin kolejnego posiedzenia Zespołu na dzień 11 kwietnia br. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom z obszaru edukacji.

JP