email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 5 lipca 2018 r w Ciekotach k/Kielc, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego, w którym wzięła udział liczna i przeważająca część członków Zarządu, w tym Przewodniczący ŚZZPKP—PLK Kol. Marian Walas a także Kol. Zenon Chaba Przewodniczący Międzybranżowego Związku Zawodowego „Razem”, przyjętego w skład ZW w I kw. br. W trakcie posiedzenia omówiona została sytuacja FZZ po V Kongresie, w tym możliwości finansowania działalności Zarządu. Przewodniczący ZW FZZ przedstawił zagadnienia w regionie, w aspekcie działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie kolejne dwa posiedzenia plenarne Rady w br. dotyczyły tematyki zgłoszonej przez ZW FZZ. Zapoznano się i omówiono przedstawicielstwo członków Zarządu, w Powiatowych Radach Rynku Pracy oraz zadania tych gremiów. Ustalono wstępny termin kolejnego posiedzenia ZW FZZ.