email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 6 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. pomorskiego w Bolszewie połączone ze szkoleniem dla przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego w temacie pt. znaczenie dialogu społecznego w regionie.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stanisław Taube.
Porządek obrad obejmował:

  1.  Rozpoczęcie obrad,
  2. Przedstawienie aktualnej sytuacji w Forum Związków Zawodowych, – przedstawienie Preliminarza ZG na rok 2019 (wpływy-wydatki),
  3. Omówienie zasad wyborczych Zarządów Wojewódzkich i struktur terenowych,
  4. Uzgodnienie terminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego,
  5. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji w organizacjach członkowskich FZZ,
  6. Szkolenie (znaczenie dialogu społecznego w regionie)
  7. Wolne wnioski.