email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

21 lutego 2019 r. w Bolszewie koło Wejherowa odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. pomorskiego.

W zebraniu wyborczym uczestniczyła przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias oraz zaproszeni wiceprzewodniczący mijającej kadencji Daniel Ptach i Czesław Kościerzyński.
W pierwszej części posiedzenia w imieniu ustępującego Zarządu, przewodniczący Stanisław Taube dla zaproszonych wiceprzewodniczących wręczył podziękowania za długoletnią społeczną działalność na rzecz Forum Związków Zawodowych, koleżeńskość i pomocną dłoń.
W części drugiej przewodnicząca Dorota Gardias w swym wystąpieniu omówiła sytuację ekonomiczno-finansową Forum. W trakcie swojego wystąpienia przewodnicząca FZZ Pani Dorota Gardias odpowiadała na liczne pytania członków dotyczące aktualnych wydarzeń w Organizacji.
Wybory nowych władz poprzedziło sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu, złożone przez Przewodniczącego ZW Stanisława Taube. W sprawozdaniu Stanisław Taube podziękował za aktywną działalność członkom ustępującego Zarządu. Po przyjęciu sprawozdania przez delegatów przystąpiono do wyboru Przewodniczącego ZW FZZ województwa pomorskiego.
Na Przewodniczącego ZW FZZ woj. pomorskiego ponownie został wybrany
Stanisław Taube – Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Wiceprzewodniczącymi ZW FZZ woj. pomorskiego zostali wybrani:

Szczepan Kleniewski – Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Autobusowej w Gdyni
Anna Urbanowicz – Krajowy Niezależny Związek Zawodowy „Ad Rem”
Ilona Kwiatkowska-Falkowska – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Józef Partyka – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Magdalena Lipska – Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej „Cisowa”
Radosław Czerniak – Związek Zawodowy Pracowników Transportu Kolejowego Grupy Lotos
Jacek Opara – Związek Zawodowy Celnicy PL
Maciej Bielecki – Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy