email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 19 listopada 2018r. w siedzibie Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP w Gdyni odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa pomorskiego. Przewodniczący ZW FZZ Stanisław Taube po przywitaniu członków Prezydium przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.
Tematami posiedzenia było:

  1. Przedstawienie aktualnej sytuacji w Forum Związków Zawodowych
  2.  Informacja z posiedzeń Prezydium FZZ
  3. Przedstawienie informacji z posiedzenia Zarządu Głównego FZZ
  4. Desygnowanie przedstawicieli do zespołów roboczych WRDS.
  5. Informacja z prac WRDS.
  6. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia ZW.
  7. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu brali udział: Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Szczepan Kleniewski, Daniel Ptach, Czesław Kościerzyński, Józef Partyka