email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum  Związków Zawodowych  województwa świętokrzyskiego odbyło się w Kielcach w dniu 10  Kwietnia 2017 r.  W Posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Generalny FZZ – Kol. Zygmunt Mierzejewski. Przewodniczący Zarządu  Wojewódzkiego  z agendą posiedzenia Prezydium oraz na wstępie  przedstawił Kol. Ewę Jarząbek – Przewodniczącą ZW  województwa świętokrzyskiego  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych i Elektroradiologii,  jako pełnoprawną  organizację związkową  przynależną do FZZ, oraz poinformował o powrocie w struktury FZZ – NSZZ Policjantów. 

Sekretarz Generalny,  FZZ Kol. Zygmunt Mierzejewski, zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w Forum ZZ, w tym po ostatnim posiedzeniu  ZG FZZ, oraz planowanym na miesiąc Maj br –  Kongresie Statutowym FZZ.  Przedstawiona została  informacja nt. przedłużającego się protestu w szpitalu w Staszowie,  prowadzonego przez OOZ OZZPiP  w  tym mieście,  oraz wystosowanego wcześniej  Apelu  przez ZW FZZ w tej kwestii- do  organów rządowych i samorządowych  Staszowa.  W przypadku dalszego zaostrzania się tegoż protestu,  rozważone zostaną i podjęte  przez ZW -  inne formy  wspomagania  poparcia  protestu.  Prezydium  uznało potrzebę zorganizowania w II kw br - posiedzenia ZW  FZZ województwa, połączonego ze szkoleniem  w dziedzinie prawnej i BHiP.  Poza tym członkowie Prezydium zapoznali się z sytuacją w obszarze naboru członkowskiego do RS NFZ w Kielcach i pasywnej sytuacji w tej kwestii powodowanej przez inny związek zawodowy, mimo jednoznacznego stanowiska  Prezydium WRDS  województwa świętokrzyskiego i  zawartych porozumień pomiędzy reprezentatywnymi  Centralami związkowymi   - w tej sprawie.   


Andrzej Matysek