email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 12 kwietnia 2017r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego województwa pomorskiego. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stanisław Taube.  W posiedzeniu brali udział: Szczepan Kleniewski, Daniel Ptach, Katarzyna Leszcz-Cimoszko, Krystyna Dębkowska, Czesław Kościerzyński.  Tematami posiedzenia było:
  1. Informacja o połączonych szpitali - Chorób Zakaźnych i Pomorskie Centrum Gruźlicy sp. z o.o. w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy sp. z o.o. w Wejherowie oraz Szpitale Wojewódzkie w Gdyni sp. z o.o. 
  2. Informacja z prac WRDS
  3. Przedstawienie informacji z ostatniego posiedzenia ZG FZZ 
  4. Przedstawienie informacji w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
  5. Ustalenie terminu, miejsca i porządku posiedzenia ZW
  6. Sprawy bieżące.
Szczepan Kleniewski Wiceprzewodniczący ZW