email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 22 marca 2019r. w Zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia 1 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego woj. pomorskiego. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stanisław Taube.
W posiedzeniu brali udział:
Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Radosław Czerniak, Szczepan Kleniewski, Józef Partyka, Maciej Bielecki, Jacek Opara, Magdalena Lipska, Anna Urbanowicz.

Głównym tematem pierwszego posiedzenia nowej kadencji było omówienie podziału zadań i odpowiedzialności poszczególnych Wiceprzewodniczących Prezydium Zarządu. Ponadto dokonano zmian w składzie WRDS, PRRP, KM PRO, oraz ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Prezydium i Zarządu Wojewódzkiego.

Ustalono, że w składzie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. Pomorskiego pozostaną Stanisław Taube, Krystyna Dębkowska, Józef Partyka, natomiast Czesława Kościerzyńskiego zastąpi Anna Urbanowicz. Nastąpiły zmiany w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w powiecie Kościerskim – Alicja Sierzputowska.
W Radzie Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje Czesław Kościerzyński.
Na zastępcę stałego członka Komitetu Monitorującego Regionalnych Programów Operacyjnych (KM RPO) została jednomyślnie wybrana Aldona Rogala.

Podjęto decyzję, że kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. Pomorskiego odbędzie się do końca maja 2019r. Natomiast posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. Pomorskiego odbędzie się do końca czerwca 2019r.
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wypracowało decyzję, że należy złożyć wniosek do WRDS w sprawie oceny funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawić stanowisko w sprawie poparcia protestu pracowników Sądu.