email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 24.09.2018 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego. Ze strony Forum ZZ uczestniczyli w tym spotkaniu desygnowani do tych prac Związkowcy z Sandomierza w osobach: Augustyn Stachowicz i Władysław Kozieł z ZZ KONTRA 2000. Ponadto stronę Związkową reprezentował ZZ „Solidarność” i OPZZ, a stronę Pracodawców sekretarz Związku Pracodawców Polskiego Szkła Piotr Kardaś, który zreferował stan branży szklarskiej i jej potrzeby. Spotkanie prowadził współprzewodniczący Zespołu, Minister Marcin Ociepa, drugą część współprzewodniczący Zespołu kol. Augustyn Stachowicz.

Spotkanie było poświęcone omówieniu bieżących spraw dotyczących przemysłu szklarskiego jak: stanowiska szczególne i o szczególnym charakterze z udzieleniem nam wyjaśnień przez Departament ZUS-u i Centralny Instytut Ochrony Pracy. Przedyskutowano rozszerzenie wykazu stanowisk szkodliwych. Omówiono również szkodliwość krzemionki stosowanej do wytopu szkła. Wypracowano ustalenia w zakresie praktycznej nauki zawodów, nie tylko w naszym przemyśle z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zrelacjonowano nam sprawę zmian w Kodeksie Pracy oraz Zakładowych i Ponadzakładowych Układach Zbiorowych Pracy. Kol. Stachowicz na zakończenie poruszył sprawę Pracowniczych Programów Emerytalnych i Kapitałowych.