email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej było głównym tematem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 13 lutego 2018 r.

W pierwszej części spotkania Lubomir Jurczak – Przewodniczący Podzespołu ds. ochrony zdrowia przedstawił stanowiska strony społecznej przyjęte w trybie głosowania korespondencyjnego w sprawie:

Odnosząc się do kwestii przekształcenia Podzespołu w stały Zespół poinformował, że w toku rocznych prac prowadzonych na forum Podzespołu podnoszono tematy, które miały strategiczne znaczenia dla przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dotyczyły one m.in. jakości w ochronie zdrowia, e-zdrowia, informacji i zarzadzania w ochronie zdrowia oraz braków kadrowych. Zagadnienia te znalazły odzwierciedlenie w stanowiskach Podzespołu. Dlatego ze względu na społeczną rangę kluczowych tematów zaproponowano przekształcenie Podzespołu w stały zespół. Poinformował, że powyższa kwestia będzie m.in. przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Następnie przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) przedstawił prezentację dotyczącą planów wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).