email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

"Marszałek Sejmu Joachim Brudziński, wicepremier Piotr Gliński, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Krajowy Sekretariat BDOŚ NSZZ ”Solidarność”-80 reprezentował jego przewodniczący – Piotr Morta, będący jednocześnie członkiem Zarządu Wojewódzkiego FZZ.  W samo południe syrena stoczniowa dała sygnał do rozpoczęcia obchodów rocznicowych."

Cały artykuł dostępny jest tutaj.