email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

18 i 19 września br. w Berlinie odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych, którego gospodarzem było DGB, zaś ze strony polskiej obecne były FZZ, NSZZ „Solidarność”, OPZZ. Opiekę organizacyjno-logistyczną zapewniła Fundacja F. Eberta.

W programie forum, którego głównym tematem była polityka energetyczna i klimatyczna, znalazło się zwiedzanie Centrum Kontroli Rezerwy (zaopatrzenie w energię oraz integracja energii odnawialnych w sieci energetyczne).

Podczas rozmów bilateralnych organizacje związkowe naszkicowały sytuację ekonomiczno-społeczną w swoich krajach, przedstawiły zagadnienia polityki przemysłowej i infrastrukturalnej w kontekście paryskich celów klimatycznych.

Głównym elementem forum było podpisanie wspólnej polsko-niemieckiej deklaracji pt. „Kształtowanie sprawiedliwej transformacji – tworzenie godziwych miejsc pracy i zapewnienie realizacji działań na rzecz ochrony klimatu”. Delegacji FZZ przewodził p. Krzysztof Małecki, towarzyszył mu p. Jan Polaczek z biura zagranicznego FZZ.