email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Bruksela 19 kwietnia 2018

Nowe dane zebrane przez ETUI i EKZZ pokazują, że wzrost płac w Unii Europejskiej w ostatnich 16 latach mógłby być czterokrotnie wyższy, gdyby był skorelowany ze wzrostem produktywności.

To jest w podstawowej teorii ekonomii, że wzrost plac powinien podążać za produktywnością. Ale w Europie tak się nie dzieje.

Od 2000 roku do 2016 produktywność wzrosła trzy razy bardziej niż pensje w Niemczech i Chorwacji i dwukrotnie niż w Polsce i Belgii.

W Austrii produktywność wzrosła o 65% bardziej niż pensje, 60% w Hiszpanii i 30% w Holandii. Na Węgrzech, w Rumunii, Portugalii i Grecji płace realne spadły w ciągu tych 16 lat, podczas gdy produktywność rosła.

„Wzrost płac był przez lata opóźniany” – mówi Esther Lynch, sekretarz Konfederalna EKZZ. „Ludzie pracy nie otrzymują uczciwej części ze swojej pracy”.

„Luka między produktywnością a wzrostem płac jest dowodem, że wezwanie o wyraźny wzrost płac dla ludzi pracy w UE jest uzasadnione”.

„Uczciwe układy zbiorowe muszą zostać zawarte między pracownikami a pracodawcami, by w ich konsekwencji doszło do znaczących wzrostów płac. Rządy i unijne instytucje muszą robić wszystko, by umożliwić i zachęcać do zbiorowych negocjacji płacowych”.

Ostatnie dane pochodzą z roku 2016. Od tego czasu płace wzrosły, szczególnie w niektórych branżach w Niemczech, ale te fakty nie zmieniają sytuacji, w której wzrost produktywności dalej wyraźnie wyprzedza wzrost płac.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na blog ETUI The increasing gap between wages and productivity: it’s time to act!