email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Dość niedoceniania, braku szacunku oraz dzielenia pracowników na lepszych i gorszych!

W dniu 14 listopada 2018 r. w Warszawie przed Ministerstwem Zdrowia miała miejsce pikieta zorganizowana przez Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Pikieta miała na celu wsparcie zespołu negocjacyjnego, pod przewodnictwem przewodniczącej związku Iwony Kozłowskiej, w rozmowach z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim. Rozmowy z ministrem w ostatniej chwili zostały przeniesione do Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Do Warszawa przyjechali pracownicy laboratoriów diagnostycznych, pracownicy diagnostyki medycznej, pracownicy fizjoterapii, masażyści, elektroradiolodzy, technicy analityki medycznej, sekretarki medyczne i pomoce laboratoryjne. W pikiecie pod przewodnictwem sekretarza związku Agnieszki Gierszon wzięło udział ponad 500 osób z całej Polski m. in. z takich ośrodków medycznych jak Rzeszów, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Łuków i wiele innych. Środowisko pracowników laboratoriów wystąpiło do Ministra Zdrowia z następujących żądaniami:

Konsekwencją obecnej sytuacji płacowej jest także to, że coraz więcej doskonale wykształconych absolwentów uczelni medycznych z kierunku analityka medyczna/ medycyna laboratoryjna nie podejmuje pracy w zawodzie, szukając zatrudnienia w innych branżach. Nie ma również zgody na różnicowanie sytuacji płacowej pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, a pracownikami laboratoriów bez których pracy inne zawody medyczne nie mogłyby funkcjonować. Z przeprowadzonej w dniach 6-10 listopada 2018 r. ankiecie na temat zarobków w laboratoriach udział wzięło 3436 osób, z których wynika, że: 35% diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację zarabia poniżej 3099 zł. brutto, technicy analityki medycznej, sekretarki medyczne oraz pomoce laboratoryjne w większości zarabiają w przedziale 2100 – 2299 zł. brutto, co powoduje w wielu przypadkach wynagrodzenie poniżej minimalnego ustawowego wynagrodzenia w Polsce.

W pikiecie z ramienia Forum Związków Zawodowych wziął udział członek Prezydium FZZ Krzysztof Małecki, który w imieniu przewodniczącej FZZ Doroty Gardias i całej centrali związkowej przekazał słowa poparcia słusznych postulatów organizacji związkowej manifestującej swoje niezadowolenie z ciężkich warunków pracy i płacy pracowników laboratoriów medycznych. Tekst wystąpienia w pliku do pobrania.

List poparcia od przewodniczącej FZZ Doroty Gardias