email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Bruksela 14 marca 2018

Unia Europejska i rząd Wielkiej Brytanii powinny wziąć pod uwagę propozycję Parlamentu Europejskiego co do przyszłych relacji opartą o „równe szanse”, włączając w to socjalne i pracownicze prawa – uważa EKZZ.

W rezolucji Parlamentu właśnie przegłosowanej mówi się, że członkostwo w rynku wewnętrznym i unii celnej to jedyne rozwiązanie, które gwarantuje „nie zakłócony handel i pełną ochronę korzyści z naszych ekonomicznych stosunków”.

„EKZZ w pełni podziela pogląd Parlamentu Europejskiego” – mówi Esther Lynch, sekretarz konfederalny EKZZ i „wzywa unijnych i brytyjskich negocjatorów, by zaakceptowali te rozsądne pozycje”.

EKZZ jest przekonana, że pozostanie Wielkiej Brytanii w Europejskim Obszarze Ekonomicznym będzie najlepszym rozwiązaniem dla ludzi pracy, aby zachowali swoje prawa, a obecność w unii celnej zredukuje możliwy negatywny wpływ na miejsca pracy, a także pomoże w zachowaniu „łagodnej” granicy Irlandii Północnej z Irlandią”.

Upieranie się rządu Wielkiej Brytanii, by przyszłe stosunki z Unią oprzeć na umowie o wolnym handlu nie gwarantuje zachowania unijnych wysokich standardów socjalnych i praw pracowniczych, nie gwarantuje równych szans, a przeciwnie: powoduje ryzyko wzrostu podatkowego, środowiskowego i socjalnego dumpingu”.

EKZZ przyjęła stanowisko w tej sprawie na ostatnim posiedzeniu Komitetu Wykonawczego, z którym możesz zapoznać się tutaj.