email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Bruksela 13 marca 2018

EKZZ z radością przyjął wiadomość o publikacji przez Komisję Europejską Pakietu o społecznej uczciwości.

Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział: „Te inicjatywy powinni przymieść znaczącą poprawę dla ludzi pracy i dać pewność, że główne założenia Europejskiego Filara Spraw Socjalnych zostaną wdrożone przez obowiązujące przepisy, co przyniesie pozytywne zmiany w życiu ludzi. To z pewnością ważny krok naprzód”.

„Europejski Urząd ds. Pracy jest bezsprzecznie potrzebny, aby skutecznie walczyć z ponad-granicznym oszustwem socjalnym. On musi chronić ludzi pracy, a nie być jedynie kolejnym narzędziem rynku wewnętrznego. Musi też szanować krajowe systemy stosunków przemysłowych”.

„Zalecenie dotyczące dostępu do ochrony socjalnej daje nadzieję, że wszyscy ludzie pracy będą objęci adekwatną ochroną socjalną niezależnie od statusu ich zatrudnienia, typu kontraktu czy czasu jego trwania, także freelancerzy czy pracownicy będący samo-zatrudnieni”.

„Oczywiście nadal jest wiele do zrobienia w sprawie socjalnej uczciwości w Unii Europejskiej i państwach członkowskich, w co muszą zaangażować się pracodawcy i związki zawodowe na wszystkich poziomach, ale ten Pakiet daje trochę możliwości zredukowania nierówności i różnych form prekariatu”.

Z kolei Liina Carr, zastępca szefa EKZZ mówiła: „EKZZ będzie uparcie działał, aby ministrowie państw członkowskich i posłowie w Parlamencie Europejskim przyjęli i zaadoptowali propozycje Komisji. Chcemy mieć pewność, że Europejski Urząd ds. Pracy ma prawo, mandat i pieniądze, by skutecznie zwalczał ponad-graniczne oszustwa socjalne. Chcemy też mieć pewność, że w podejmowaniu decyzji i związki zawodowe i pracodawcy będą brani pod uwagę”.

„Będziemy naciskali, by mieć pewność, że wszyscy pracownicy, w tym 40% tych samo-zatrudnionych i ci, których nazywa się „pracownicy nie-standardowi” będą mieli odpowiednie emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, zdrowotne i inne świadczenia socjalne. Jeśli to wszystko będzie, znacznie zredukujemy biedę”.