email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W złączniku prezentujemy opinię prawną do projektu ustawy o zmianie Ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych. Pełna opinia znajduje się tutaj, w pliku do pobrania.