email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych negatywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pełna treść opinii do pobrania.