email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Przedstawiamy Opinię do Projektu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, opinia w pdf dostępna jest tutaj.