email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 14-15 marca br. podczas Sesji Plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) zostały przyjęte opinie dotyczące:

1) „Wytycznych zatrudnienia” opinia SOC/558;

2) „Przyszłości Pracy” opinia SOC/570;

3) „Zwalczanie nielegalnych treści w InternecieINT/836.

Każdą opinię można pobrać klikając w linki powyżej.