email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 29 czerwca 2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. pomorskiego w Bolszewie połączone ze szkoleniem dla członków Zarządu Wojewódzkiego w temacie RODO ze szczególnym uwzględnieniem – działalność organizacji związkowych

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stanisław Taube.

Porządek obrad obejmował:

  1. Rozpoczęcie obrad,
  2. Przedstawienie informacji z V Kongresu FZZ.
  3. Informacja z prac WRDS.
  4. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji w organizacjach członkowskich Forum ZZ.
  5. RODO ze szczególnym uwzględnieniem – działalność organizacji związkowych
  6. Wolne wnioski.

Gościem specjalnym była Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Dorota Gardias. Przewodnicząca Dorota Gardias w swym wystąpieniu podsumowała V kongres FZZ w szczególności od momentu objęcia funkcji Przewodniczącej ZG FZZ tzn. od dnia 21 grudnia 2015 roku. Omówiła bardzo szczegółowo sytuację ekonomiczno-finansową Forum.

W trakcie swojego wystąpienia przewodnicząca FZZ Pani Dorota Gardias odpowiadała na liczne pytania członków dotyczące aktualnych wydarzeń w Organizacji.

Szkolenie z RODO ze szczególnym uwzględnieniem – działalność organizacji związkowych przeprowadziła Inspektor Danych Osobowych Pani Emilia Jabłońska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.