email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Działacz związkowy laureatem prestiżowej nagrody gospodarczej. W dniu 25.03.2017r w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie Zygmunt Mierzejewski odebrał z rąk Przewodniczącego Kapituły: prof. dr hab. inż. Jerzego Klamki Honorowe Wyróżnienie Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). 

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rządu w randze wiceministrów, posłowie, wybitni twórcy gospodarczy, laureaci poprzednich edycji wyróżnienia, prezesi wielu rozwojowych firm, naukowcy i eksperci. W prezentowanej notce biograficznej podkreślono wybitne wieloletnie zasługi ZM w ratowaniu polskiej gospodarki, walce o budowę dialogu społecznego, preferowaniu etyki w biznesie i dążeniu do rozwoju polskiej myśli technicznej na każdym etapie transformacji. Odbierając nagrodę ZM podkreślił swoje zaangażowanie przez cały okres swojej działalności związkowej w walce o  docenienie kapitału ludzkiego jako najważniejszego elementu w każdej firmie  oraz w promowanie polskiej myśli technicznej .Mamy wybitnych twórców trzeba ich docenić i wspomagać a nie kupować wątpliwej jakości licencje.  Na podkreślenie zasługuje, że jest to pierwszy przypadek docenienia działacza związkowego przez wybitnych twórców nowoczesnej opartej na wiedzy gospodarki.