email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Szanowni Państwo, 
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej przyszło nam obchodzić w trudnych chwilach. Malejąca liczba naszych Koleżanek i Kolegów na oddziałach, brak uregulowań ustawowych jeśli chodzi o płacę, głośny sprzeciw Pielęgniarek i Położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej mogą napawać jedynie lękiem i wzbudzać niezadowolenie. Rada Dialogu Społecznego stoi więc przed ogromnym wyzwaniem – w drodze konsensusu trzeba będzie zadbać o godność i stabilność nie tylko Naszego Środowiska, ale i całego systemu ochrony zdrowia.
W tych okolicznościach życzę Wam, Koleżanki i Koledzy przede wszystkim silnej instytucji dialogu, w której rola środowiska będzie trwała w oparciu o pełną integrację i zrozumienie roli związków zawodowych. Składam Wam życzenia pełne ciepła, uśmiechu, chcę Wam przekazać energię i wsparcie. Całkowicie identyfikuję się z Waszymi problemami, przecież przede wszystkim jestem Pielęgniarką i bez względu na wszystko będę nią solidarnie współdziałając na rzecz Naszego Środowiska.
Życzę sobie i Wam, aby minister zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł zwracał więcej uwagi na wyzwania i rozwiązania europejskie, z których warto czerpać. Wierzę, że pomimo różnicy zdań osiągniemy porozumienie w kluczowych kwestiach, dla dobra tych, którzy nas potrzebują.

Na koniec pozostaje mi powiedzieć – Polki i Polacy potrzebują naszej siły, naszych serc, naszej niezłomności!

Z wyrazami szacunku,
Dorota Gardias
Przewodnicząca Forum Związków Zawowodowych