email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Komentując opublikowany wczoraj plan działania Komisji Europejskiej, którego celem jest zwalczanie „płciowej luki płacowej” Sekretarz Konfederacyjny EKZZ Montserrat Mir powiedziała: Czekaliśmy zdecydowanie za długo na rewizję legislacji obejmującej działania na rzecz zwalczania „płciowej luki płacowej” w Unii Europejskiej. Ale EKZZ mimo to z zadowoleniem wita każdą obietnicę, która przybliża nas do zmiany Dyrektywy o Równości Płci. Chodzi jednak nie o obietnice, ale czyny.Domagamy się prawnie zobowiązujące przepisy dotyczace przejrzystości płacowej i sankcji wobec tych, którzy się przed tym wzbraniają.

Jan Goudriaan, sekretarz generalny EPSU (europejski związek pracowników sektora publicznego) dodał: „To niedopuszczalna sytuacja, że nadal w niektórych państwach Unii luka płacowa rośnie! Cięcia w sektorze publicznym połączone z zamrożeniem płac powodują, że kobiety pracujące w tym sektorze (ochrona zdrowia, opieka nad dziećmi, pomoc społeczna, itp.) są szczególnie pokrzywdzone. Musimy zastopować politykę cięć i promować zasadę godnego wzrostu płac oraz lepszych warunków pracy pracowników tego sektora. Domagamy się wzrostu finansowania tego sektora, co podniesie jakość usług publicznych, w tym tak ważne dziedziny jak opieka nad dziećmi i – co bardzo ważne –  zrówna szanse emerytalne kobiet wobec mężczyzn. Poszukujmy wiążącego porozumienia w tej sprawie z pracodawcami i państwami Unii Europejskiej by wreszcie wyeliminować „płciową lukę płacową”.