email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Dwa lata temu odszedł od nas Tadeusz Chwałka – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, były Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra”, Wiceprzewodniczący Komisji Trójstronnej przez cały okres jej istnienia, Wiceprzewodniczący nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego. Był on wybitnym działaczem związkowym oraz wielce zasłużonym dla dialogu społecznego. Jego śmierć poruszyła nasze serca i dusze. Świat stracił wspaniałego człowieka, męża, ojca, związkowca.