email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W BIP Ministerstwa Zdrowia została opublikowana długo oczekiwana „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. To bardzo dobra diagnoza i analiza pielęgniarstwa, ale terminy w niej zawarte czynią ten dokument zaleceniami dla naszych wnucząt – mówi dla PolitykaZdrowotna.com Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.

Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Minister zdrowia, podejmując decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce – w szczególności w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, będzie uwzględniał propozycje działań Zespołu określone w Strategii, mając na uwadze możliwości i zasoby (m.in. finansowe) budżetu państwa oraz systemu ochrony zdrowia – obiecuje resort zdrowia. Cały artykuł znajduje się tutaj.