email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Data: 23 września 2019 13:30  –  24 września 2019  13:30
Rejestracja do 5 września!
Adres:
Hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1, PP 246
Zagrzeb 10000
Chorwacja
Bruksela, 30 lipca 2019
Drodzy koledzy,
Miło mi zaprosić na konferencję wysokiego szczebla „ Związki Zawodowe na rzecz ochrony dla wszystkich” – słuszne i zrównoważone podejście do wyzwań dotyczących skutecznych, odpowiednich emerytur w Europie . Konferencja jest częścią projektu EC funded SociAll.
Na konferencji spotkają się związkowi przywódcy, eksperci, instytucje działające na europejskim i krajowym poziomie.
Jej celem jest promowanie związkowego podejścia i naszych rozwiązań na rzecz adekwatnych, skutecznych, włączających rozwiązań w ochronie socjalnej, a szczególnie w systemach emerytalnych. Odniesiemy się też do kierunków rekomendacji Rady Europejskiej dotyczących dostępu do ochrony socjalnej pracowników i samo-zatrudnionych.   
Uczestnicy
Konferencja jest dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast zwrot kosztów jest ograniczony do:
– koszty podróży dla dwóch osób z państwa Unii Europejskiej (pewna elastyczność jest możliwa, ale trzeba to zgłosić)
– jedna z tych dwóch osób powinna należeć do Komitetu Sterującego pracującego nas tym projektem.
Biorąc pod uwagę, ze to konferencja „wysokiego szczebla” zachęcamy do udziału w niej liderów związkowych i central związkowych.
Języki spotkania: angielski, francuski, włoski, hiszpański, bułgarski i chorwacki.
REJESTRACJA