email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Końcowej opinia FZZ w sprawie projektu zmian w rozporządzeniu płacowym MEN