email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej ZUS, dostarczamy materiał informacyjny opublikowany na stronie www.zus.pl, dotyczący zmian wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. w zakresie obniżenia wieku emerytalnego oraz broszurę adresowaną do nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem informacji o ich uprawnieniach emerytalnych, w tym powiązanych z obniżeniem wieku emerytalnego.

Pełen dokument znajduje się poniżej w pliku do pobrania.
Pobierz załącznik