email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Innowacyjny wynalazek poznańskich strażaków coraz bliżej wprowadzenia w życie. Wielkopolska Rada Dialogu Społecznego wydała właśnie pozytywną opinię na temat urządzenia, które ma ułatwić pracę służb. Trzeci sygnał, miałby informować kierowców o nadjeżdżającej karetce czy radiowozie wysyłając sygnał do radia samochodowego każdego kierowcy. By jednak to się stało potrzebne są zmiany w prawie.

Gdy służby ratunkowe spieszą się na interwencję, zdarza się że sami potrzebują pomocy. Takie wypadki zdarzają się nagminnie. Zwykle dlatego, że w miejskim harmidrze kierowcy innych aut nie odebrali sygnałów wysyłanych przez pojazd uprzywilejowany. Z tym problemem postanowił się zmierzyć poznański strażak. Paweł Staniec wpadł na pomysł, by do sygnałów świetlnych i syren alarmowych dodać także jeszcze komunikat radiowy.

Za realizację pomysłu wziął się Piotr Rek, krakowski inżynier, specjalizujący się w konstruowaniu nadajników radiowych. Po roku intensywnej pracy prototyp urządzenia „Trzeci sygnał” był gotowy. Urządzenie wysyła komunikat o najeżdżającym pojeździe uprzywilejowanym bezpośrednio do radioodbiorników kierowców znajdujących się w promieniu 200 m. Zaletą urządzenia, jest także barierą w jego wprowadzeniu na rynek. By móc zakłócać sygnał w prywatnych radioodbiornikach potrzebne są zmiany w prawie.

Pierwszym krokiem do tego jest pozytywna opinia Wielkopolskiej Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczący rady, Krzysztof Małecki podkreśla, że Wielkopolska może się stać pionierem we wprowadzaniu tej technologii i w dalszej kolejności powinna być ona wprowadzona w całej Polsce, a nawet we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do tego jeszcze długa droga – najpierw zainteresowanie muszą wykazać organy państwa. W Polsce działa 19 instytucji, wyposażonych w pojazdy uprzywilejowane na drogach. to daje co najmniej kilkadziesiąt tysięcy aut, które mogłyby korzystać z wynalazku.

Kliknij, aby przejść do artykułu w serwisie TVP Poznań