email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Do Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej

Do premierów i szefów państw Unii Europejskiej

Drogi Donaldzie, drodzy premierzy, głowy państw,

Chcę podziękować w imieniu EKZZ za zobowiązanie do poparcia w tym tygodniu, tygodniu posiedzenia Rady Europejskiej dla wprowadzania w życie postanowień, które znajdują się w Europejskim Filarze Spraw Socjalnych przyjętym w Goeteborgu 17 listopada 2017 roku.

Chcielibyśmy skorzystać z okazji i raz jeszcze podkreślić potrzebę implementacji założeń Filara zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. Musi się to odbyć na drodze przyjmowania odpowiedniego prawa, realizacji konkretnych polityk z właściwym finansowaniem, ale też z uwzględnieniem szerokiego socjalnego wymiaru zarządzania gospodarką europejską i przy przyjmowaniu europejskiego semestru. Musi się znaleźć ten wymiar także w przyszłym budżecie unijnym i w procesie reformy Europejskiej Unii Walutowej.

To wszystko musi się znaleźć w Planie Działania na rzecz przyjęcia Filara, a w którym musi się znaleźć promowanie zasady równania w górę na wszystkich polach społecznych, w tym także przy podnoszeniu wynagrodzeń.

Chcemy potwierdzić, że EKZZ i krajowe organizacje związkowe, wraz z innymi partnerami społecznymi chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie implementacji zasad Filara w ramach instytucji krajowych zajmujących się dialogiem społecznym, poprzez rozszerzanie zakresu umów zbiorowych, udziału pracowników w procesach decyzyjnych na wszystkich możliwych poziomach.

Czekamy na konkluzje waszego szczytu i na kontynuację dialogu z wami, aby mieć pewność, że efektywna Europa Socjalna może być zbudowana, co będzie w interesie pracowników i wszystkich obywateli.

Pozdrowienia

Luca Visentini
Sekretarz Generalny EKZZ