email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Opublikowana przez Komisję Europejską propozycja dotycząca Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jak i dotycząca polityki spójności zawiera:

– ogólne cięcia w wydatkach na politykę spójności i redukcję środków na EFS o ok. 3 do 10procent.

– obcięcie 23% środków z polityki spójności, które przez państwa były wykorzystywane na projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– zredukowanie udziału pracodawców i związków zawodowych w programowaniu EFS, a także obcięcie środków z Funduszu na dialog społeczny i na budowę potencjałów organizacji pracodawców i związkowych.

Thiébaut Weber, sekretarz konfederacyjny EKZZ tak to skomentował: „Komisja Europejska nie może być poważnie traktowana, jeśli z jednej strony chce pomagać w implementacji zasad Europejskiego Filara Spraw Socjalnych, a z drugiej proponuje cięcia w Funduszu Społecznym i obcina środki wykorzystywane przez Fundusz w polityce spójności.

EKZZ będzie z zapałem walczył z tymi bzdurnymi pomysłami cięć w polityce społecznej.

Ponownie polityka społeczna została zagrożona, jako biedny kuzyn innych polityk Unii Europejskiej. W trzech dziedzinach, które składają się na społeczny wymiar Europy. Widzimy wielką sprzeczność między tym, co Komisja mówi, że jest ważne, a tym, ile chce na to przeznaczyć pieniędzy.

Będziemy naciskać na Parlament Europejski i Radę, by przywrócono wydatki społeczne do właściwego poziomu. Będziemy też rozmawiali z posłami do Parlamentu, ministrami rządów o znaczeniu zdolności budowania silnych organizacji pracodawców i związków zawodowych, jako tych podmiotów, których działalność jest życiowo ważna dla gospodarczych relacji, układów zbiorowych, bo to one przynoszą wzrost produktywności, zwalczają nierówności płacowe między mężczyznami i kobietami, wspierają szkolenia i wzrost umiejętności zawodowych i zapewniają wzrost płac, który dla odnowy Europy jest niezwykle potrzebny”.